C1 Atlas

10.05.2018 12:42

C1 Atlas je prvý stavec na krku hneď pod lebkou. Je veľmi dôležitý. Je blízko mozgového kmeňa. Čiže, keď mozog vysiela informácie do tela, prechádzajú okolo Atlasu. 
Keď je Atlas posunutý, informácie neprechádzajú správne tam, kam majú. 
Nechajte si pozrieť Atlas, nech všetko funguje ako má.

Viac info ohľadom ošetrení na mojej stránke.