Dôležité info pre každého, kto ma chce v budúcnosti navštíviť

10.05.2018 13:00

Dôležité info pre každého, kto ma chce v budúcnosti navštíviť:

Žiadam každého, kto sa rozhodne ma navštíviť, aby mi predtým pri telefonickom rozhovore alebo do e-mailu podal o sebe informácie ohľadom daného problému/ťažkosti. To znamená, že potrebujem vedieť Váš zdravotný stav, v ktorom práve ste. Ťažké zdravotné stavy a poúrazové stavy musíme spolu prekonzultovať a prehodnotiť, aby nedošlo k žiadnym komplikáciám.

Až keď po rozhovore uznám, že Vám s mojimi danosťami a schopnosťami budem vedieť pomôcť, prijmem Vás na vyšetrenie.

Ďakujem za pochopenie.