Ošetrenia

10.05.2018 12:53

Každého klienta klinicky vyhodnotím a poskytnem mu individuálnu liečbu. 
Pri mnohých "ťažkostiach" sú potrebné 2,3 ošetrenia. 
Akútne ťažkosti ako preťaženia, napríklad pri práci či v posilňovni reagujú a zotavujú sa rýchlo (individuálne). 
Pričom chronické ťažkosti môžu potrebovať viacero ošetrení (dlhotrvajúce bolesti a ťažkosti pretrvávajúce mesiace či roky)