Zmrazené rameno

10.05.2018 13:03

Zmrazené rameno:
Zmrazené rameno je stav, ktorý ovplyvňuje váš ramenný kĺb. Zvyčajne zahŕňa bolesť a stuhnutosť, ktorá sa postupne rozvíja, zhoršuje a nakoniec zmizne. To môže trvať od jedného roka do 3 rokov.
Zvyčajne prejdete cez tri fázy so zmrazeným ramenom. Každý má svoje vlastné jedinečné príznaky a časovú os.

Mraziaca fáza:
Pociťujete bolesť (niekedy závažnú) v ramene, pri pohyboch.
To sa pomaly zhoršuje v priebehu času a ešte viac v noci.
Môže to trvať od 6 do 9 mesiacov bez liečenia.
Zmrazená fáza:
Vaša bolesť sa môže zlepšiť, ale vaša stuhnutosť sa zhoršuje.
Pohyb ramena sa stáva náročnejším a je ťažšie prejsť každodennými aktivitami.
Táto fáza môže trvať 4-12 mesiacov bez liečenia.
Stupeň rozmrazovania:
Rozsah pohybu sa začína vracať do normálu.
Môže to trvať od 6 mesiacov do 2 rokov bez liečenia.

Včasná diagnóza a ošetrenie je veľmi dôležitá, pretože váš stav sa tým môže rapídne zlepšiť.

Nechajte sa vyšetriť a ošetriť včas.